Effekterna av omvänd mervärdesskatteplikt för byggbranschen

Tidpunkt för projektet : 2023 - Pågående

I Finland infördes år 2011 en omvänd mervärdesskatteplikt för byggbranschen som en motåtgärd mot den grå ekonomin i branschen. Den omvända skattskyldigheten innebär att huvudentreprenören även ansvarar för sina underentreprenörers mervärdesskatteprestationer. Syftet med systemet är att undvika en situation där köparen drar av den mervärdesskatt som säljaren inte betalar till staten. Motsvarande branschspecifik omvänd mervärdesskyldighet används i flera EU-länder (bl.a. Sverige, Tyskland). Det finns dock föga empiriskt stöd för hur effektiv politiken har varit.

Byggarbetsplats

I projektet granskas hur den omvända mervärdesskyldigheten har påverkat betalningen och rapporteringen av mervärdesskatt i byggbranschen. Undersökningen använder skatteuppgifter från mervärdesskattedeklarationer och Difference-in-Differences-metoden. En variant av forskningsmetoden är införandet av politiken. Som jämförelsegrupp används företag som inte omfattas av en omvänd mervärdesskatteplikt.

Ansvarig forskare: Aliisa Koivisto, [email protected], +358 295 519 430

Aliisa KoivistoAnnika Nivala Aliisa KoivistoBeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhet