Ensimmäisen työntekijän palkkaustuen vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2023

Tutkimushankkeessa tutkitaan vuosien 2007–2011 alueellisen ensimmäisen työntekijän palkkaustuen vaikutuksia.

Euroja

Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten palkkauskannustimet vaikuttavat yksinyrittäjien työnantajaksi ryhtymiseen ja liiketoimintaan. Hankkeessa tarkastellaan myös palkkaustuen käyttöastetta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää palkkauskannustimien suunnittelussa ja tehokkuuden arvioinnissa.

Vastuututkija: Annika Nivala, [email protected], +358 295 519 405

Annika Nivala Annika NivalaTyömarkkinatYritystoiminnan verotus ja sääntely