Effekterna av lönesubventionen för den första arbetstagaren

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

I forskningsprojektet undersöks effekterna av den regionala lönesubventionen för den första arbetstagaren under åren 2007–2011.

Euro

Målet är att producera information om hur löneincitament påverkar ensamföretagares tillträdande som arbetsgivare och affärsverksamhet. I projektet granskas också lönesubventionens nyttjandegrad. Resultaten av undersökningen kan användas för att planera löneincitament och bedöma deras effektivitet.

Ansvarig forskare: Annika Nivala, [email protected], +358 295 519 405

Annika Nivala Annika NivalaArbetsmarknadBeskattning och reglering av företagsverksamhet