Att förklara välfärdsfördelningen: institutionernas roll vs. marknadsdrivna förändringar

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

Social ojämlikhet hör till de centrala samhällsproblemen, och det är inte lätt att utforma lämpliga mildrande politiska åtgärder.

person som sitter på marknaden

I detta projekt hanteras ojämlikhet som ett fenomen med flera olika dimensioner, utöver ekonomi också hälsa och generationsöverskridande effekter. Projektet tar fasta på de bästa internationella metoderna och vidareutvecklar dem för att studera utvecklingen av ojämlikhet i Finland. 

I projektets andra del studeras underliggande orsakssamband till utvecklingen, indelade i orsaker som hänför sig till marknadsutveckling (t.ex. ändringar i företagens anställningspolicyer i en allt mer global ekonomi) och institutionella orsaker (t.ex. ändringar i utbildningspolitiken). Projektet levererar tillförlitlig och aktuell information som underlag för formulering av samhällspolitik kring ojämlikhet.

Projektet är en del av ett större projekt som finansieras av Finlands Akademi "Explaining the distribution of wellbeing: the role of institutions versus market-driven changes".

Forskningen finansieras av: Finlands Akademi

Samarbetspartner: Helsingfors universitet, Labore, Institute for Fiscal Studies, MIT, UC Berkeley

Ansvarig forskare: Tuomas Kosonen, [email protected], 0295 519 440

Toni JuutiTuomas KosonenTuomo VirkolaTuuli Paukkeri Finlands AkademiInkomstfördelning och ojämlikhetSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningTuomas Kosonen