Hyvinvoinnin jakauman selittäminen: instituutioiden rooli verrattuna markkinoiden aikaansaamiin muutoksiin

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Eriarvoisuus on yksi keskeisimmästä yhteiskunnallisista ongelmista ja sopivien politiikkatoimien tekeminen eriarvoisuuden lieventämiseksi on haastavaa.

torilla istuva ihminen

Tässä hankkeessa eriarvoisuutta käsitellään moniulotteisena ilmiönä, johon liittyy talouden lisäksi myös terveys ja ylisukupolviset riippuvuudet aseman periytymisessä. Hankkeessa tutkitaan ensiksi parhailla kansainvälisillä menetelmillä sekä niitä edelleen kehittämällä kuinka eriarvoisuus on kehittynyt Suomessa.

Hankkeen toisessa osassa tarkastellaan kehityksen taustalla olevia syy-seuraussuhteita, jotka jaetaan markkinoiden kehitykseen liittyviin syihin (esimerkiksi yritysten palkkauskäytäntöjen muutokset globalisoituvassa taloudessa) ja institutionaalisiin syihin (esimerkiksi koulutuspolitiikan muutokset). Kokonaisuudessaan hanke tarjoaa luotettavaa, tuoretta tietoa eriarvoisuuteen liittyvän yhteiskuntapolitiikan asettamista varten.

Tuomas Kosonen [email protected]

Kasperi KuuskoskiToni JuutiTuomas KosonenTuomo Virkola NostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTulonjako ja eriarvoisuusTuomas Kosonen