Hushållsavdragets effekter på sysselsättningen och den grå ekonomin

Tidpunkt för projektet : 2020 - 2023

Syftet med forskningsprojektet är att mångsidigt producera ny information om hushållsavdragets effekter.

Siivooja

Projektets huvudsakliga mål är att specificera den inverkan hushållsavdraget har på konsumentpriser, efterfrågan på tjänster och sysselsättningen för företag som tillhandahåller tjänsterna. Projektet syftar också till att specificera konsekvenserna av hushållsavdraget för den grå ekonomin och granska de effekter ålder, kön och inkomstfördelning har på avdraget. Undersökningens resultat ger information om hur skattesystemet kan utvecklas så att det blir rättvisare och effektivare för alla skattebetalare.

Partner: Labore, Skatteverket, Tampere universitet

Ansvarig forskare: Aliisa Koivisto, [email protected], +358 295 519 430

Aliisa KoivistoJarkko HarjuTuomas Kosonen Aliisa KoivistoBeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetNäringspolitik