Verkningarna av harmoniseringen av företagsskattebasen

Tidpunkt för projektet : 2016 - Pågående

I projektet granskas effekterna av förslaget till harmonisering av bolagsskattebaser på EU-nivå (CCCTB).

Toimistorakennus

Projektets teoretiska granskning inriktas på de incitament som förslagets allmänna struktur erbjuder samt på två av förslagets särdrag, räntebegränsningen och den minskning (AGI) som erbjuds för nytt kapital. I projektets empiriska arbete undersöks företagsbeskattningens inverkan på den internationella vinstöverföringen med Orbis-bokslutsmaterialet och Tullens material för utrikeshandel.

Partner: Finansministeriet

Ansvarig forskare: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419

Marika ViertolaOlli RopponenSeppo Kari BeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetSeppo Kari