Finländska företag och internationella beskattningsreformer

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2023

I projektet görs en bedömning av konsekvenserna av kommissionens BEFIT-förslag från maj 2021 på finländska företags skatter och incitament.

Euroopan komissio

De viktigaste inslagen i reforminitiativet är beskattning av vinster för företag som tillhandahåller digitala tjänster och en minimiskattesats för samfund. Till dessa delar är förslaget i linje med OECD:s Pillar 1 & 2-reform. Den centrala forskningsfrågan är vilken påverkan reformen har på olika slags företag och hur dessa skillnader är beroende av parametrarna i reformen. Projektet utgår från företagsdata på individnivå.

Forskningen finansieras av: TT-säätiö

Ansvarig forskare: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419

Marika ViertolaSeppo Kari BeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetSeppo KariStiftelsen Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbundet