Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Euroopan komissio

Hankkeessa arvioidaan EU:n komission toukokuussa 2021 tekemän BEFIT-verouudistusaloitteen vaikutuksia suomalaisten yritysten veroihin ja kannusteisiin. Uudistusaloitteen keskeiset elementit ovat digitaalisia palveluita tarjoavien yritysten voittojen verottaminen ja minimiyhteisövero. Näiltä osin esitys on samansuuntainen kuin OECD:n valmistelema Pillar 1&2 -uudistus. Keskeinen tutkimuskysymys on, miten uudistus kohtelee erilaisia yrityksiä ja miten nämä erot riippuvat uudistuksen parametreistä. Hankkeessa hyödynnetään yksilötason yritysaineistoja.

Seppo Kari [email protected]

Marika ViertolaSeppo Kari Seppo KariTeollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton -säätiöVerotusYritystoiminnan verotus ja sääntely