Suomalaiset yritykset kansainvälisten veroreformien pyörteissä

Hankkeen ajankohta : 2021 - 2023

Hankkeessa arvioidaan EU:n komission toukokuussa 2021 tekemän BEFIT-verouudistusaloitteen vaikutuksia suomalaisten yritysten veroihin ja kannusteisiin.

Euroopan komissio

Uudistusaloitteen keskeiset elementit ovat digitaalisia palveluita tarjoavien yritystenvoittojen verottaminen ja minimiyhteisövero. Näiltä osin esitys on samansuuntainen kuin OECD:n valmistelema Pillar 1&2 -uudistus. Keskeinen tutkimuskysymys on, miten uudistus kohtelee erilaisia yrityksiä ja miten nämä erot riippuvat uudistuksen parametreistä. Hankkeessa hyödynnetään yksilötason yritysaineistoja.

Tutkimusta rahoittaa: TT-säätiö

Vastuututkija: Seppo Kari, [email protected], +358 295 519 419

Marika ViertolaSeppo Kari Seppo KariTeollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton -säätiöVerotusYritystoiminnan verotus ja sääntely