Stöd för hemvård av barn och utbudet av arbete för småbarnsföräldrar

Tidpunkt för projektet : 2019 - 2023

I projektet undersöks hur ändringar av hemvårdsstödet påverkar utbudet av arbete för föräldrar.

Sandlåda

Effekterna av införandet av flexibel vårdpenning står i särskild fokus för projektet. Denna reform ökade incitamenten för deltidsarbete bland småbarnsföräldrar. I projektet jämförs förändringarna av småbarnsföräldrars arbetsdagar med förändringarna av arbetsdagarna för föräldrar till barn i skolåldern. I projektet undersöks också huruvida småbarnsföräldrar har reagerat på reformen genom att byta jobb eller bransch. Undersökningen utnyttjar Statistikcentralens lönestruktur och FOLK-material, som har kombinerats med FPA:s uppgifter om utbetalat hemvårdsstöd.

Ansvarig forskare: Juha Tuomala, [email protected], +358 295 519 452

Juha Tuomala ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningJuha TuomalaSocial trygghet