Effekterna av högskolestuderandes förvärvsarbete

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

Förvärvsarbete bland högskolestuderande är vanligt och arbetsinkomster utgör en betydande del av många studerandes utkomst. Dessutom underlättar de tidsbegränsade och relativt förmånliga anställningarna med studerande arbetsgivarnas anpassning till säsongsvariationer i efterfrågan. Det är dock inte klart hur stora fördelar eller nackdelar det innebär för den studerande att arbeta under studietiden och för samhället i större utsträckning.

Helsingfors universitets tunnelbanestation

Förvärvsarbete kan förlänga studierna och inverka negativt på studieprestationerna. Å andra sidan ger arbetspraktik under studietiden arbetserfarenhet som kan påverka möjligheterna till sysselsättning efter examen. Förvärvsarbete under studietiden och dess effekter är en empiriskt sett svår forskningsfråga, eftersom beslutet om att jobba påverkas av många oupptäckta faktorer som också påverkar studieframgången och sysselsättningen efter studierna. Därför kan man inte direkt dra slutsatser om det empiriska sambandet mellan förvärvsarbete under studietiden, studieframgång och sysselsättning efter studierna.

I detta forskningsprojekt produceras information om förvärvsarbete under studietiden och om eventuella samband mellan förvärvsarbete, studieframgång och sysselsättning efter studierna. Dessutom undersöker projektet hur förvärvsarbete påverkar ordnandet av undervisning vid högskolorna.

I projektet granskas studerandenas förvärvsarbete före, under och efter studierna. Dessutom granskas sambandet mellan förvärvsarbete före och under studierna och sysselsättning efter studierna och risken för arbetslöshet. I samband med projektet intervjuas representanter för högskolorna och utreds hur praxis för ordnande av utbildning har utvecklats vid högskolorna, och genom vilka utbildningsmetoder studerandenas förvärvsarbete kan stödja studierna och sysselsättningen så väl som möjligt. Sambandet mellan förvärvsarbete och studieframgång undersöks genom att man kontrollerar den tidigare studieframgången och utnyttjar de ändringar i incitamenten att arbeta som skapats genom inkomstgränserna för studiestödet.

Forskningen finansieras av: Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Samarbetspartner: Labore, Utbildningsinstitutet (Jyväskylä universitet)

Ansvarig forskare: Juha Tuomala, [email protected], 0295 519 452

Juha Tuomala ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningJuha TuomalaStatsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS)Utbildning