Centralisering av övervakningstjänster i arbetslöshetsförsäkringssystem

Tidpunkt för projektet : 2023 - Pågående

År 2020 genomgick Arbetsförmedlingen i Sverige en större organisatorisk omstrukturering och skapade en ny centralenhet för att behandla alla rapporter om jobbsökaraktiviteter som lämnas in av arbetssökande varje månad. Reformen införde också en halvautomatiserad utvärdering av de månatliga aktivitetsrapporterna. Målet med reformen var att separera de stödtjänster för arbetssökande som erbjuds vid lokala arbetsförmedlingskontor från övervakningen av jobbsökningar.

TE tjänster

Tack vare den nya halvautomatiserade behandlingen av de månatliga aktivitetsrapporterna minskade behovet av offentliga resurser för övervakningsaktiviteterna drastiskt. Detta kan ha förbättrat kostnadseffektiviteten för övervakningssystem i sin helhet. I princip står det dock inte klart om policyändringen kunde inducera positiva jobbsökningsincitament som omvandlades till långtidsanställning och förbättrad jobbkvalitet. Syftet med projektet är att utvärdera regeländringarnas effektivitet över flera dimensioner beträffande effekten av övervakningar och sanktioner under den nya ordningen, samt arbetssökandes återanställningsfrekvens och jobbkvalitet.

Forskningen financieras av: Yrjö Jahnsson Stiftelse

Partner: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Ansvarig forskare: Stefano Lombardi, [email protected], +358 295 519 512

Stefano Lombardi ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningStefano Lombardi