Työttömyysvakuutusjärjestelmien seurantapalveluiden keskittäminen

Hankkeen ajankohta : 2023 - Käynnissä

Vuonna 2020 Ruotsin julkisiin työnvälityspalveluihin (PES) tehtiin merkittävä organisaatiouudistus, jossa perustettiin uusi keskusyksikkö, joka vastaa työnhakijoiden kuukausittain toimittamien työnhakutoimintaa koskevien raporttien käsittelystä. Uudistuksessa otettiin myös käyttöön kuukausittaisten toimintaraporttien puoliautomaattinen arviointi. Uudistuksen tavoitteena oli erottaa paikallisten PES-toimipisteiden tarjoamat työnhaun neuvontapalvelut työnhaun seurannasta.

TE-toimisto

Kuukausittaisten toimintaraporttien uuden puoliautomaattisen käsittelyn ansiosta seurantatoimien toteuttamiseen tarvittavat julkiset resurssit vähenivät merkittävästi. Tämä olisi voinut parantaa seurantajärjestelmien kustannustehokkuutta kokonaisuudessaan. Periaatteessa ei ole kuitenkaan selvää, onnistuttiinko menettelytavan muutoksella saamaan aikaan myönteisiä työnhakuun liittyviä kannustimia, jotka ilmenisivät pitkäaikaisina työpaikkoina ja työn laadun paranemisena. Hankkeen tavoitteena on arvioida sääntömuutosten vaikuttavuutta useilla aloilla, jotka liittyvät uuden järjestelmän seurantaan ja seuraamusten vaikutuksiin sekä työnhakijoiden uudelleentyöllistymisastetta ja työn laatua.

Tutkimusta rahoittaa: Yrjö Jahnssonin säätiö

Yhteistyökumppani: Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU)

Vastuututkija: Stefano Lombardi, [email protected], +358 295 519 512

Stefano Lombardi Stefano LombardiTyömarkkinatTyömarkkinat ja koulutus