Vilken inverkan har lågkonjunkturer på ojämlikhet? Evidens om effekterna av covid-19-krisen och lågkonjunkturen på 1990-talet

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2022

Projektet ska undersöka hur ekonomiska kriser och socioekonomisk bakgrund inverkar på människors hälsa och socioekonomiska utveckling genom livet.

lompakko

Projektet omfattar tre moment som ska ge vetenskaplig insikt i i) hur ekonomiska kriser påverkar hälsan och den socioekonomiska utvecklingen hos olika studerade- och arbetstagargrupper, ii) om effekten av korrigerande åtgärder varierar mellan olika socioekonomiska grupper och arbetsgivare, och iii) de faktorer som är avgörande för skillnaderna i utvecklingen av hälsa och socioekonomisk status genom livet och om effekten av dessa faktorer förändras till följd av ekonomiska chocker.

Projektet genomförs på Statens ekonomiska forskningscentral i samarbete med ett flertal inhemska och utländska forskare med internationella meriter inom arbets- och hälsoekonomi och politikutvärdering.

Forskningen finansieras av: Finlands Akademi

Samarbetspartner: Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Aarhus Universitet, Uppsala Universitet, IFAU Uppsala, Aalto University, University of Helsinki

Ansvarig forskare: Stefano Lombardi, [email protected], +358 295 519 512

Stefano Lombardi Finlands AkademiHälsovårdstjänsterHöjdpunktInkomstfördelning och ojämlikhetOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningStefano Lombardi