Miten talouden taantumat vaikuttavat eriarvoisuuteen? Tuloksia COVID-19-kriisin ja 1990-luvun laman vaikutuksista

Hankkeen ajankohta : 2022 - Käynnissä

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten talouskriisit ja sosioekonominen tausta vaikuttavat ihmisten terveyteen ja sosioekonomiseen kehitykseen läpi elämän.

lompakko

Hanke on jaettu kolmeen osaan, joiden tavoitteena on edistää tieteellistä ymmärrystämme seuraavista aiheista: i) miten talouskriisit vaikuttavat eri opiskelija- ja työntekijäryhmien terveyteen ja sosioekonomiseen kehitykseen; ii) vaihteleeko korjaavien toimenpiteiden tehokkuus eri sosioekonomisten ryhmien ja työnantajien välillä; ja iii) mikä määrittää eroja terveys- ja sosioekonomisissa kehityspoluissa läpi elämän ja muuttuuko näiden tekijöiden vaikutus taloudellisten shokkien myötä.

Tämä hanke toteutetaan Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT) yhteistyössä useiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat kansainvälisesti tunnettuja työ- ja terveystaloustieteen sekä politiikan arvioinnin aloilla.

Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia

Yhteistyökumppanit: Ragnar Frisch Centre for Economic Research, Aarhus Universitet, Uppsala Universitet, IFAU Uppsala, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto

Vastuututkija: Stefano Lombardi, [email protected], +358 295 519 512

Stefano Lombardi Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousNostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoStefano LombardiSuomen AkatemiaTerveyspalvelutTulonjako ja eriarvoisuus