Miten talouden taantumat vaikuttavat eriarvoisuuteen? Tuloksia COVID-19-kriisin ja 1990-luvun laman vaikutuksista

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2022

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten talouskriisit ja sosioekonominen tausta vaikuttavat ihmisten terveyteen ja sosioekonomiseen kehitykseen läpi elämän.

lompakko

Hanke on jaettu kolmeen osaan, joiden tavoitteena on edistää tieteellistä ymmärrystämme seuraavista aiheista: i) miten talouskriisit vaikuttavat eri opiskelija- ja työntekijäryhmien terveyteen ja sosioekonomiseen kehitykseen; ii) vaihteleeko korjaavien toimenpiteiden tehokkuus eri sosioekonomisten ryhmien ja työnantajien välillä; ja iii) mikä määrittää eroja terveys- ja sosioekonomisissa kehityspoluissa läpi elämän ja muuttuuko näiden tekijöiden vaikutus taloudellisten shokkien myötä.

Tämä hanke toteutetaan Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa (VATT) yhteistyössä useiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkijoiden kanssa, jotka ovat kansainvälisesti tunnettuja työ- ja terveystaloustieteen sekä politiikan arvioinnin aloilla.

Stefano Lombardi [email protected]

Stefano Lombardi Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousNostoSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoStefano LombardiSuomen AkatemiaTerveyspalvelutTulonjako ja eriarvoisuus