Anonym rekrytering

Tidpunkt för projektet : 2022 - 2023

Projektet undersöker ett pilotprojekt för anonym rekrytering.

metro ja ihmiset

Helsingfors stad genomförde år 2020 ett pilotprojekt om anonym rekrytering. Syftet med VATT:s och Labores gemensamma forskningsprojekt är att bedöma pilotprojektets effekt på jobbansökningar, rekryteringsbeslut och rekryteringens framgång.

Partner: Labore

Ansvarig forskare: Tuomo Virkola, [email protected], +358 295 519 464

Tuomo Virkola ArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningTuomo Virkola