Uppföljande studie av reformen av studerandeantagningen

Tidpunkt för projektet : 2019 - 2022

nuori nainen

I projektet studeras sambanden mellan reformen av högskolornas studerandeantagning och dels selektionen av studerande och framgången i högskolestudierna, dels de val som de studerande gjort på andra stadiet. Antagningsreformen genomfördes 2020, och i projektet granskat utfallet av reformen 2020–2022. Källdata består av högskolornas antagningsregister, studieregistret för andra stadiet och högskolorna (KOSKI och VIRTA) samt Statistikcentralens Folk-moduler.

Ansvarig forskare: Tuomas Pekkarinen

Tuomas PekkarinenTuomo Virkola Arbetsmarknad och utbildningUndervisnings- och kulturministerietUtbildning