Opiskelijavalintojen uudistamisen seurantatutkimus

Hankkeen ajankohta : 2019 - 2022

nuori nainen

Projektissa tutkitaan korkeakoulujen opiskelijavalinnan uudistuksen yhteyttä opiskelijoiden valikoitumiseen, korkeakouluopinnoissa edistymiseen sekä toisella asteelle tehtyihin valintoihin. Opiskelijavalinnan uudistus astuu voimaan vuona 2020 ja hankkeessa seurataan tulemia vuosina 2020-2022. Tutkimusaineiston muodostavat korkeakoulujen yhteisvalintarekisteri, toisen asteen ja korkeakoulujen opintorekisteri (KOSKI ja VIRTA) sekä tilastokeskuksen Folk-moduulit.

Tuomas Pekkarinen [email protected]

Tuomas PekkarinenTuomo Virkola KoulutusOpetus- ja kulttuuriministeriöTuomas PekkarinenTyömarkkinat ja koulutus