Sote-työmarkkinat

Hankkeen ajankohta : 2022 - Käynnissä

Sosiaali- ja terveydenhuollon työmarkkinoiden toiminta on tärkeää keskeisten peruspalvelujen saatavuuden ja julkisten menojen kannalta. Hankkeessa tutkitaan sosiaali- ja terveydenhuollon työmarkkinoiden toimintaa ja politiikkatoimien vaikutusta siihen.

Lääkäri

Lyytikäinen, Saxell, Siikanen ja Toikka (2022) havaitsivat taloudellisesti ja tilastollisesti merkittäviä alueellisia eroja sote-työntekijöiden palkoissa. Tämän projektin tarkoituksena on tutkia alueellisten palkkaerojen syitä ja seurauksia sekä arvioida palkkasääntelyn (esim. sote-kuntayhtymissä toteutettujen palkkaharmonisointien) ja muiden politiikkatoimien vaikutuksia sote-alan työvoiman saatavuuteen ja muihin työmarkkinatulemiin. Hankkeessa käytetään yksilötason aineistoja palkoista, työajoista ja muista työntekijöiden ominaisuuksista. 

Yhteistyökumppani: Aalto-yliopisto

Vastuututkija: Tanja Saxell, [email protected], +358 295 519 460

Max ToikkaTanja Saxell Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousTanja SaxellTerveyspalvelutTyömarkkinat