Fördelarna med informationssystem inom hälso- och sjukvården

Tidpunkt för projektet : 2015 - Pågående

Under de senaste årtiondena har utgifterna för hälso- och sjukvården ökat kraftigt i Finland och flera andra västländer. Eftersom en betydande del av kostnaderna för hälso- och sjukvården betalas med offentliga medel har beslutsfattarna försökt hitta sätt att förbättra kostnadseffektiviteten och kvaliteten på hälso- och sjukvårdstjänsterna. De elektroniska hälso- och sjukvårdssystemen har setts som ett viktigt sätt att förbättra hälso- och sjukvårdens kvalitet, effektivitet och kontinuitet samt minska kostnaderna på lång sikt.

Stetoskop

I detta forskningsprojekt bedömer vi fördelarna med elektroniska informationssystem, särskilt elektroniska recept, ur flera olika synvinklar. Elektroniska recept kan förväntas stödja den övergripande hanteringen av läkemedelsbehandlingen och minska läkemedelsfelen och överlappande läkemedel. Forskningsprojektet fokuserar på tre forskningsteman. För det första undersöker vi effekterna av elektroniska recept på sjukhusbesök till följd av läkemedelsfel och/eller överlappande läkemedel. För det andra undersöker vi effekten av elektroniska recept på förskrivning och förnyelse av narkotiska läkemedel och läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet. Det tredje målet är att modellera effekterna av elektroniska recept på läkares beteende och förekomsten av läkemedelsfel, när modelleringen baserar sig på förändringar i tillgänglig patientinformation.

Partner: Åbo universitet, Jyväskylä universitet, University of Missouri

Ansvarig forskare: Tanja Saxell, [email protected], +358 295 519 460

Tanja Saxell HälsovårdstjänsterOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiTanja Saxell