Terveydenhuollon informaatiojärjestelmien hyödyt

Hankkeen ajankohta : 2015 - Käynnissä

Terveydenhuollon menot ovat kasvaneet Suomessa ja useissa muissa länsimaissa voimakkaasti viime vuosikymmenien aikana. Koska huomattava osa terveydenhuollon kustannuksista maksetaan julkisista varoista, päätöksentekijät ovat pyrkineet löytämään keinoja terveydenhuoltopalveluiden kustannustehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Terveydenhuollon sähköiset järjestelmät on nähty yhtenä keskeisenä keinona parantaa terveydenhuollon laatua, toiminnan tehokkuutta ja hoidon jatkuvuutta sekä vähentää terveydenhuollon kustannuksia pitkällä aikavälillä.

Stetoskooppi

Tässä tutkimushankkeessa arvioimme sähköisten informaatiojärjestelmien ja erityisesti sähköisten reseptien hyötyjä useista näkökulmista. Sähköisten reseptien voidaan odottaa tukevan lääkityksen kokonaisuuden hallintaa, vähentävän lääkevirheitä sekä päällekkäistä lääkitystä. Tutkimusprojekti keskittyy kolmeen tutkimusteemaan. Ensinnäkin tarkastelemme sähköisten reseptien vaikutuksia lääkevirheiden ja/tai päällekkäisen lääkityksen aiheuttamiin sairaalakäynteihin. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan sähköisten reseptien vaikutusta huumausaine- ja keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määräämiseen ja reseptien uusimiseen. Kolmantena tavoitteena on mallintaa sähköisten reseptien vaikutusta lääkäreiden käyttäytymiseen ja lääkevirheiden esiintymiseen, mallinnuksen perustuessa käytettävissä olevan potilastiedon muutoksiin.

Yhteistyökumppanit: Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, University of Missouri

Vastuututkija: Tanja Saxell, [email protected], +358 295 519 460

Tanja Saxell Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousTanja SaxellTerveyspalvelut