Incitament och konkurrens i produktionen av hälso- och sjukvård

Tidpunkt för projektet : 2019 - 2023

Utvecklingen inom hälso- och sjukvårdstjänster går alltmer mot marknadsbaserade lösningar när olika länder söker sätt att effektivisera produktionen av dessa tjänster. Som känt är tampas marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster dock med många problem. Därför är det synnerligen viktigt med bättre insikt i huruvida marknadsbaserade lösningar och ökning av privat tjänsteproduktion ger önskat resultat.

Sjukhus

I projektet studeras konkurrensen mellan tjänsteleverantörer utifrån finländska statistikdata och ändringar i tjänsteproduktionen. För det andra studeras offentlig upphandling inom social- och hälsovårdstjänsterna; även detta görs utifrån data från Finland. Studiens fokus är på fungerande konkurrens och skillnaderna mellan de upphandlande enheterna. I projektets tredje del analyserar man läkarnas incitament inom den privata och den offentliga sektorn och granskar utifrån ingående statistikdata huruvida samma läkare uppför sig på olika sätt inom de olika sektorerna.
 

Forskningen finansieras av: Finlands Akademi

Samarbetspartner: Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Kaisa Kotakorpi, [email protected], +358 295 519 422

Jouko VerhoKaisa KotakorpiMika KortelainenTanja Saxell Finlands AkademiHälsovårdstjänsterKaisa KotakorpiOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi