Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa

Hankkeen ajankohta : 2019 - 2023

Terveyspalveluissa ollaan enenevässä määrin kääntymässä markkinaperäisiin ratkaisuihin kun eri maat hakevat tapoja tuottaa näitä palveluita tehokkaammin. Terveyspalveluiden markkinoiden tiedetään kuitenkin kärsivän useista ongelmista. Tästä syystä on erityisen tärkeää ymmärtää nykyistä paremmin tuottavatko markkinapohjaiset ratkaisut ja yksityisen tuotannon lisääminen toivottuja tuloksia.

Sairaala

Tässä projektissa tutkitaan kilpailua palveluntuottajien välillä käyttäen suomalaisia tilastoaineistoja ja muutoksia palveluntuotannossa. Toinen projektin tavoite on tutkia terveys- ja sosiaalipalveluiden julkisia hankintoja, jälleen suomalaisia aineistoja hyödyntäen. Tutkimuksen keskiössä on kilpailun toimivuus ja erot hankkijoiden välillä. Projektin kolmannessa osassa analysoidaan lääkärien kannusteita yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja tutkitaan yksityiskohtaisen tilastoaineiston avulla käyttäytyvätkö samat lääkärit eri tavalla yksityisellä sektorilla kuin julkisella sektorilla.

Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia

Yhteistyökumppani: Aalto-yliopisto

Vastuututkija: Kaisa Kotakorpi, [email protected], +358 295 519 422

Jouko VerhoKaisa KotakorpiMika KortelainenTanja Saxell Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKaisa KotakorpiSuomen AkatemiaTerveyspalvelut