Kannustimet ja kilpailu terveyspalveluiden tuotannossa

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2022

Terveyspalveluissa ollaan enenevässä määrin kääntymässä markkinaperäisiin ratkaisuihin kun eri maat hakevat tapoja tuottaa näitä palveluita tehokkaammin. Projektissa tutkitaan terveydenhuollon markkinaperäisiä ratkaisuja suomalaisia aineistoja hyödyntäen.

sairaala

Terveyspalveluiden markkinoiden tiedetään kärsivän useista ongelmista. Tästä syystä on erityisen tärkeää ymmärtää nykyistä paremmin tuottavatko markkinapohjaiset ratkaisut ja yksityisen tuotannon lisääminen toivottuja tuloksia. Tässä projektissa tutkitaan kilpailua palveluntuottajien välillä käyttäen suomalaisia tilastoaineistoja ja muutoksia palveluntuotannossa. Toinen projektin tavoite on tutkia terveys- ja sosiaalipalveluiden julkisia hankintoja, jälleen suomalaisia aineistoja hyödyntäen. Tutkimuksen keskiössä on kilpailun toimivuus ja erot hankkijoiden välillä. Projektin kolmannessa osassa analysoidaan lääkärien kannusteita yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja tutkitaan yksityiskohtaisen tilastoaineiston avulla käyttäytyvätkö samat lääkärit eri tavalla yksityisellä sektorilla kuin julkisella sektorilla.

Kaisa Kotakorpi [email protected]

Jouko VerhoKaisa KotakorpiMika KortelainenTanja Saxell Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKaisa KotakorpiNostoSuomen AkatemiaTerveyspalvelut