Marknadens funktion

Tidpunkt för projektet : 2018 - Pågående

Projektet undersöker hur konkurrenssituationen på den privata hälso- och sjukvårdsmarknaden förändras med tiden och hur dessa förändringar har påverkat utbudet av och efterfrågan på privata läkartjänster. Det som granskas är sammanslagningar och förvärv av hälso- och sjukvårdsföretag.

Vi undersöker särskilt hur sammanslagningar av företag har påverkat mottagningsavgifterna för de läkare som berörs av sammanslagningen och för läkare som konkurrerar på samma marknad. Vi försöker också analysera hur sammanslagningen påverkar både läkarnas val av vård och patienternas val av vårdplats. Vi granskar också utvecklingen av efterfrågan och utbudet på marknaden i ett alternativt hypotetiskt scenario där företagen inte har slagits samman. Med hjälp av alternativa scenarier (strukturella modeller) kan vi bedöma sammanslagningens effekter på välfärden. I undersökningens andra skede utreder vi prisinformationens inverkan på konkurrensens funktion och patienternas val av vårdplats genom att komplettera samma material.

Partner: Folkpensionsanstalten, Ekonomihögskolan vid Åbo universitet, Aalto-universitetet, Konkurrens- och konsumentverket

Ansvarig forskare: Tanja Saxell, [email protected], +358 295 519 460

Tanja Saxell HälsovårdstjänsterOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiTanja Saxell