Markkinoiden toimivuus

Hankkeen ajankohta : 2018 - Käynnissä

Hankkeessa tutkitaan yksityisten terveyspalvelumarkkinoiden kilpailutilanteen muutoksia ajassa, ja kuinka nämä muutokset ovat vaikuttaneet yksityisten lääkäripalveluiden palveluiden tarjontaan ja kysyntään. Tarkastelun kohteena ovat terveydenhuoltoyritysten yhdistymiset ja ostot.

Mehiläinen

Tutkimme erityisesti, miten yritysten yhdistymisten ovat vaikuttaneet yhdistymisen kohteena olevien lääkäreiden ja samalla markkinoilla kilpailevien lääkäreiden vastaanottopalkkioihin. Pyrimme myös analysoimaan, miten yhdistyminen vaikuttaa sekä lääkäreiden hoitovalintoihin että potilaiden hoitopaikan valintaan. Tarkastelemme myös kysynnän ja tarjonnan kehitystä markkinoilla vaihtoehtoisessa hypoteettisessa skenaariossa, jossa yritykset eivät ole yhdistyneet. Vaihtoehtoisten skenaarioiden (rakenteellisten mallien) avulla voimme arvioida yhdistymisten hyvinvointivaikutuksia. Tutkimuksen toisessa vaiheessa samaa aineistoa täydentämällä selvitämme hintainformaation vaikutuksia kilpailun toimivuuteen ja potilaiden hoitopaikan valintaan.

Yhteistyökumppanit: Kansaneläkelaitos, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Vastuututkija: Tanja Saxell, [email protected], +358 295 519 460

Tanja Saxell Julkiset palvelut ja paikallinen julkistalousTanja SaxellTerveyspalvelut