Incitamentsmekanismer för klimatpolitiken

Tidpunkt för projektet : 2018 - 2023

För att minska utsläppen av växthusgaser krävs utveckling och införande av nya energilösningar. Det råder stor osäkerhet om kostnaderna för ny energiteknik. Detta försvårar fastställandet av klimatpolitiska mål och valet av styrmedel.

metsää

I denna undersökning granskas bland annat användningen av olika auktions- och incitamentsmekanismer för att öka informationen som ett sätt att kontrollera utsläppen. Forskningen utvärderar också innovation förknippad med begränsning av klimatförändringen med hjälp av patentmaterial.

Ansvarig forskare: Kimmo Ollikka, [email protected], +358 295 519 437

Kimmo Ollikka Energi, klimat och miljöEnergi-, klimat- och miljöpolitikKimmo Ollikka