Företagsstödets totala ekonomiska effekter

Tidpunkt för projektet : 2020 - Pågående

Detta projekt fortsätter den forskning som genomfördes inom ramen för projekt "Företagsstödets totala ekonomiska effekter". För att en effektiv stödpolitik ska kunna planeras och effektiva näringspolitiska åtgärder genomföras är det väsentligt att förstå företagsstödens övergripande ekonomiska konsekvenser.

Työtila

Utvecklingsstöden och deras inverkan på företagens innovationsverksamhet och andra faktorer som mäter företagets ekonomiska resultat (t.ex. Produktivitet) har ofta varit föremål för granskning. De undersökningar som har använt de mest tillförlitliga metodologiska metoderna har främst utnyttjat s.k. skenbara testuppställningar, i vilka kontrollgruppen på ett trovärdigt sätt liknar de stödmottagande företagen vad gäller bakgrundsfaktorerna, och stödens effekter bedöms utifrån de skillnader som beräknats mellan dessa grupper efter stödinterventionen. En framgångsrik företagsstödspolitik kan bidra till ekonomisk tillväxt och ökad konkurrenskraft.

Å andra sidan kan stödet i värsta fall bromsa produktivitetsökningen. Stödens totala ekonomiska effekter har tidigare inte undersökts med hjälp av en totalekonomisk modell i Finland. Det är därför oklart om den nuvarande stödallokeringen är till stöd för tillväxten eller inte. I synnerhet behövs forskningsbaserad information om hur olika fördelningar av stöd påverkar produktivitetsökningen. I projektet tillämpas en modell (AAABK-modellen) som utvecklats av Acemoglu m.fl. (2018), och som möjliggör en bedömning av de övergripande ekonomiska effekterna av olika politiska åtgärder.

Partner: Etla, Hanken, Finlands Bank, Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Elias Einiö, [email protected], +358 295 519 408

Elias Einiö Beskattning och reglering av företagsverksamhetElias EiniöNäringspolitik