Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2020 - Käynnissä

Tämä hanke jatkaa hankkeessa ”Yritystukien kokonaistaloudelliset vaikutukset” tehtyä tutkimusta. Yritystukien kokonaistaloudellisten vaikutusten ymmärtäminen on olennaisen tärkeää tehokkaan tukipolitiikan suunnittelussa ja elinkeinopoliittisten toimenpiteiden toteutuksessa.

Työtila

Usein tarkastelukohteena ovat olleet kehitystuet ja niiden vaikutukset yritysten innovaatiotoimintaan ja muihin yrityksen taloudellista suoriutumista mittaaviin tekijöihin (esim. tuottavuus). Metodologisesti luotettavimpia menetelmiä käyttäneet tutkimukset ovat hyödyntäneet pääosin ns. näennäisiä koeasetelmia, joissa kontrolliryhmä on uskottavasti samanlainen tukea saavien yritysten kanssa taustatekijöiden suhteen ja tukien vaikutuksia arvioidaan näiden ryhmien välille tuki-intervention jälkeen estimoiduista eroista. Onnistuneella yritystukipolitiikalla voidaan kiihdyttää talouden kasvua ja kilpailukyvyn parantumista.

Toisaalta tuet voivat pahimmassa tapauksessa hidastaa tuottavuuskasvua. Tukien kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole aiemmin tarkasteltu kokonaistaloudellisella mallilla Suomessa. Tästä syystä ei ole selvää, onko nykyinen tukiallokaatio kasvua tukevaa vai ei. Erityisesti tarvitaan tutkimusperusteista tietoa siitä, miten erilaiset tukien allokaatiot vaikuttavat tuottavuuden kasvuun. Hankkeessa sovelletaan Acemoglun ym. (2018) kehittämää mallia (AAABK-malli), joka mahdollistaa erilaisten politiikkatoimien kokonaistaloudellisten vaikutusten arvioinnin.

Yhteistyökumppanit: Etla, Hanken, Suomen Pankki, Aalto-yliopisto

Vastuututkija: Elias Einiö, [email protected], +358 295 519 408

Elias Einiö Elias EiniöElinkeinopolitiikkaYritystoiminnan verotus ja sääntely