Fortsatt planering av försöket med rekryteringsstöd

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2023

Syftet med projektet är att bistå med expertis vid förberedelserna för genomförandet av försöket med rekryteringsstöd. Arbetet anknyter till försöksplanen för rekryteringsstödförsöket som upprättades tidigare.

kättely

In projektet ingår att ge synpunkter på utkastet till regeringens proposition, utvärdering av försökspopulationen med anonymiserade testurvalsdata samt annat expertarbete för genomförandet och planeringen av försöket, inklusive utarbetande av programkommandona för randomisering.

Projektet ger även ny information om statistiskt beslutsfattande i ett randomiserat försök med tvåstegsupplägg.

Ansvarig forskare: Elias Einiö, [email protected], +358 295 519 408

Annika NivalaElias Einiö Arbets- och näringsministerietArbetsmarknadArbetsmarknad och utbildningElias Einiö