Fortsatt planering av försöket med rekryteringsstöd