Nätverkseffekter på arbetsmarknaden, utbildning och innovation

Tidpunkt för projektet : 2016 - Pågående

I projektet granskas nätverkseffekternas roll på arbetsmarknaden, inom utbildning och innovation.

Yliopisto ja innovaatiot

Syftet med forskningsprojektet är att besvara följande forskningsfrågor: 1) Vilken roll nätverkseffekter spelar bland unga vuxna som tar sig in på arbetsmarknaden (bl.a. beväringar). 2) I vilken utsträckning påverkar högskolestuderande varandras framgångar på arbetsmarknaden och beslut att bli företagare?

Partner: London School of Economics, University of Utah, University of Sussex, University of Zürich, Helsingfors universitet

Ansvarig forskare: Elias Einiö, [email protected], +358 295 519 408

Elias Einiö ArbetsmarknadBeskattning och reglering av företagsverksamhetElias EiniöNäringspolitikUtbildning