AFRITAX Utveckling av skatteintäkterna i Afrika

Tidpunkt för projektet : 2022 - Pågående

Projektet är ett skatteforskningsprojekt med fokus på Afrika.

Johannesburg

Omfattar flera skatteforskningsprojekt som genomförs med afrikanska samarbetspartner och andra samarbetspartner.

Forskning finansieras av: Utrikesministeriet

Partner: Utrikesministeriet, HAUS Utvecklingscentrum Oy, Helsingfors universitet, Skatteförvaltningen, Tanzania Revenue Authority (TRA)

Ansvarig forskare: Elina Berghäll, [email protected], +358 295 519 406

Elina Berghäll BeskattningBeskattning och reglering av företagsverksamhetElina Berghäll