Företagens och deras anställdas roll i integreringen på arbetsmarknaden

Tidpunkt för projektet : 2023 - 2023

Vi har för avsikt att studera i vilken utsträckning omfördelning av arbetstagare i olika företag genom inrikes utkontraktering har påverkat deras framtidsutsikter på arbetsmarknaden under de senaste fyra årtiondena.

Kontorsbyggnader

Partner: IFAU, Uppsala universitet

Responsible researcher: Cristina Bratu, [email protected], +358 295 519 502

Cristina Bratu ArbetsmarknadCristina BratuOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomi