Statsandelssystemet och platsval för hushåll och företag

Tidpunkt för projektet : 2021 - 2023

Ekonomiska överföringar till kommuner är ett ofta använt verktyg för att utjämna diskrepanser i offentlig servicenivå och lokala skattebördor. Kommuner kan använda statsandelarna för att förbättra lokal offentlig service eller sänka lokala skatter, som båda gör området mer attraktivt för hushåll och företag. Det har framförts att bidragssystemet leder till effektivitetsförluster genom att minska rörligheten till områden med hög produktivitet, men det saknas övertygande empirisk bevisning.

Kunnantalo

Det här projektet studerar effekterna av det kommunala bidragssystemet på distributionen av ekonomisk aktivitet. Vi kombinerar bidragsdata på kommunnivå med befolkningsomspännande mikrodata om hushåll och företag. Vår empiriska strategi är att använda förändringar i bidragssystemet under 2000-talet som en kvasiexperimentell bakgrund för att isolera påverkan av bidrag från andra avgörande faktorer för platsval för hushåll och företag. Dessutom analyserar vi hur bidrag påverkar bostadspriser och hyror.

Ansvarig forskare: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Teemu Lyytikäinen BeskattningBostadspolitikKommuner och välfärdsområdenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiTeemu Lyytikäinen