Paikallishallinnon tukijärjestelmä sekä kotitalouksien ja yritysten sijaintivalinnat

Hankkeen ajankohta : 2021 - 2023

Veronsiirrot paikallishallinnolle on laajasti käytetty väline, jolla tasataan eroja julkisten palveluiden tasossa ja paikallisessa verorasitteessa. Paikallishallinto – Suomessa kunnat – voi käyttää näitä tukia paikallisten julkisten palveluiden parantamista tai paikallisverojen alentamista varten. Ne molemmat tekevät alueesta houkuttelevamman kotitalouksille ja yrityksille. On esitetty, että tukijärjestelmä johtaa tehokkuuden heikkenemiseen vähentämällä liikkuvuutta tehokkaan tuottavuuden alueille, mutta asiasta ei ole vakuuttavaa empiiristä näyttöä.

Kunnantalo

Tässä hankkeessa tutkitaan paikallishallinnon tukijärjestelmän vaikutuksia taloudellisen toiminnan jakautumiseen. Yhdistämme kunnallisen tason tietoja sekä koko väestön kattavia mikrotietoja kotitalouksista ja yrityksistä. Tutkimusmenetelmänämme on käyttää 2000-luvulla tehtyjä tukijärjestelmän muutoksia kvasikokeellisena tutkimusasetelmana, jotta voimme erotella tukien vaikutukset muista kotitalouksien ja yritysten sijaintivalintoja määrittävistä tekijöistä. Lisäksi analysoimme sitä, miten tuet vaikuttavat asuntojen hintoihin ja vuokriin.

Vastuututkija: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Teemu Lyytikäinen AsuntopolitiikkaJulkiset palvelut ja paikallinen julkistalousKunnat ja hyvinvointialueetTeemu LyytikäinenVerotus