Effekterna av boenderelaterade skatter och bidrag

Tidpunkt för projektet : 2018 - 2023

Projektet studerar de faktorer som påverkar hushållens bostadsval samt effekterna av statliga och kommunala skatter och bidrag på bostadsmarknaden.

bostadshus och balkonger

Projektet består av empiriska studier av 1) bostadsbidragets inverkan på hyrorna och bostadsvalen, 2) fastighetsskattens inverkan på bostadspriserna, 3) snedvridning av hushållens investeringstillgångar och bostadskonsumtion till följd av överlåtelseskatt på bostadsköp, 4) sociala nätverkens inverkan på valet av bostadsort och arbetsplats, 5) det kommunala utjämningssystemets inverkan på kommunernas verksamhet.

Forskningen finansieras av: Finlands Akademi

Samarbetspartner: London School of Economics, Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Teemu Lyytikäinen BeskattningBostadspolitikFinlands AkademiSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelningTeemu Lyytikäinen