Asumisen verojen ja tukien vaikutukset

Hankkeen ajankohta : 2018 - 2023

Hankkeessa tutkitaan kotitalouksien asumisvalintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä valtion ja kuntien verojen ja tukien vaikutuksia asuntomarkkinoilla.

asuintaloja

Projekti koostuu empiirisistä tutkimuksista, joissa tutkitaan: 1) asumistuen vaikutuksia vuokriin ja asumisvalintoihin 2) kiinteistöverojen vaikutusta asuntojen hintoihin 3) asuntojen varainsiirtoveron aiheuttamia vääristymiä kotitalouksien sijoitusvarallisuuden rakenteeseen ja asuntokulutukseen 4) sosiaalisten verkostojen vaikutuksia asuinpaikan ja työpaikan valintaan 5) kuntien veropohjien tasausjärjestelmän vaikutuksia kuntien toimintaan.

Tutkimusta rahoittaa: Suomen Akatemia

Yhteistyökumppanit: London School of Economics, Aalto-yliopisto

Vastuututkija: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Teemu Lyytikäinen AsuntopolitiikkaSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoSuomen AkatemiaTeemu LyytikäinenVerotus