Fördelningen av fastighetsskatter

Tidpunkt för projektet : 2021 - Pågående

Fastighetsskattens inverkan på boendekostnaderna och den ekonomiska ojämlikheten har blivit en allt viktigare fråga, eftersom fastighetsbeskattningens betydelse som källa för kommunernas skatteintäkter har ökat. Denna utveckling har främjats av statens höjningar av fastighetsskattens fluktuationsintervall, förhöjningen av skatteprocentsatserna på kommunernas initiativ och ändringarna i hur beskattningsvärdena bestäms. Det är inte känt hur denna utveckling och framtida ändringar av fastighetsskatten kommer att fördelas på olika inkomstgrupper.

OmaVero

Syftet med projektet är att undersöka hur fastighetsskatterna påverkar bostadspriserna (och eventuellt hyrorna) i kommunerna i Finland. I projektet granskas dessutom hur ändringarna av fastighetsskatten fördelas på olika inkomstgrupper, då inverkan på priser och hyror beaktas. I projektet har forskarna för första gången tillgång till registermaterial om fastighetsskatteavgifter och detta kombineras med material om bostadsköp och totaldata på personnivå. 

Vid identifieringen av inverkan på bostadspriser utnyttjas det faktum att ändringar av den allmänna fastighetsskatten inte gäller bostäder på hyrestomter. Genom att jämföra priserna på motsvarande bostäder på egen tomt respektive på hyrestomt när den allmänna fastighetsskatten ändras är det möjligt att på ett tillförlitligt sätt särskilja fastighetsskattens inverkan på bostadspriserna från andra faktorer som påverkar priserna. I projektet jämförs också fördelningen av fastighetsskatterna och överlåtelseskatten.

Partner: Aalto-universitetet, London School of Economics

Ansvarig forskare: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Teemu Lyytikäinen BeskattningBostadspolitikOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiTeemu Lyytikäinen