Kiinteistöverojen kohdentuminen

Hankkeen ajankohta : 2021 - Käynnissä

Kiinteistöverojen vaikutukset asumiskustannuksiin ja taloudelliseen eriarvoisuuteen on noussut entistä tärkeämmäksi kysymykseksi, sillä kiinteistöverotuksen painoarvo kuntien verotulon lähteenä on kasvanut. Kehitystä ovat ajaneet kiinteistöverojen vaihteluvälin korotukset valtion toimesta, kuntien oma-aloitteiset veroprosenttien nostot sekä muutokset verotusarvojen määrittelyssä. Tämän kehityksen ja kiinteistöverojen tulevien muutosten kohdentumista eri tuloryhmiin ei tunneta.

OmaVero

Hankkeen tavoitteena on tutkia, miten kiinteistöverot vaikuttavat asuntohintoihin (ja mahdollisuuksien mukaan vuokriin) Suomen kunnissa. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan miten kiinteistöveron muutokset kohdentuvat eri tuloryhmiin, kun vaikutukset hintoihin ja vuokriin huomioidaan. Hankkeessa otetaan ensi kertaa tutkimuskäyttöön kiinteistöveromaksuja koskevat rekisteriaineistot, jotka yhdistetään asuntokauppoja koskevaan aineistoon ja henkilötason kokonaisainestoihin.

Asuntohintavaikutusten identifioinnissa hyödynnetään sitä, että yleisen kiinteistöveron muutokset eivät koske vuokratontilla olevia asuntoja. Kiinteistöveron vaikutus asuntohintoihin saadaan luotettavasti erotettua muista hintoihin vaikuttavista tekijöistä vertaamalla samankaltaisten omalla tontilla ja vuokratontilla olevien asuntojen hintamuutoksia yleisen kiinteistöveron muuttuessa. Hankkeessa vertaillaan myös kiinteistöverojen ja varainsiirtoveron kohdentumista.

Yhteistyökumppanit: Aalto-yliopisto, London School of Economics

Vastuututkija: Teemu Lyytikäinen, [email protected], +358 295 519 431

Teemu Lyytikäinen AsuntopolitiikkaJulkiset palvelut ja paikallinen julkistalousTeemu LyytikäinenVerotus