Eläkeläisten käytettävissä oleva tulo

Hankkeen ajankohta : 2022 - 2022

Tutkimuksessa eläkeläisten toimeentuloa vuosina 1995–2020 analysoidaan vakiintuneita tulonjakotutkimuksen menetelmiä hyödyntäen.

vanha mies

Tulonjakotutkimuksen tavoitteena on kuvata eläkeläisten tulojen, tulojen rakenteen, tulonjaon tasaisuuden, eriarvoisuuden ja tuloköyhyyden kehitystä sekä arvioida eri tulolajien, kuten työeläkkeen, merkitystä henkilöiden tulonmuodostukseen ja tulontasaukseen. Tutkimuksessa toimeentuloa mitataan käytettävissä olevaa rahatulon eli ns. ekvivalenttirahatulon avulla. Ekvivalenttirahatuloa laskettaessa kaikki samassa asuntokunnassa asuvien henkilöiden tulot otetaan huomioon.

Tutkimusaineistona on Tilastokeskuksen etäkäytössä oleva koko Suomen asuntokuntaväestön kattava tulonjaon kokonaisaineisto vuosilta 1995–2020 ja siihen yhdistettyjä muita Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekistereitä.

Tutkimus tulee osaksi Eläketurvakeskuksen vuoden 2022 aikana toteuttamaa eläkeläisten eläketurvaa ja toimeentuloa laajasti kartoittavaa kokoomateosta.

Vastuututkija: Marja Riihelä, [email protected],+358 295 519 442

Marja Riihelä EläketurvakeskusMarja RiiheläSosiaaliturvaSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoTulonjako ja eriarvoisuus