PRESSMEDDELAND 29.6.2018

Svårt att tillämpa incitamentsystem i styrningen av den kommunala ekonomin

Svårt att tillämpa incitamentsystem i styrningen av den kommunala ekonomin

Kommunernas förmåga att klara av tjänsteproduktionen ska mätas med indikatorer som täcker kommunernas verksamhet på ett så övergripande sätt som möjligt. Incitamenten för kommuner ska inte basera sig på metoder för produktivitets- och effektivitetsbedömning, utan i stället på konkurrens mellan kommunerna. Detta innebär exempelvis att kommuner belönas för nettoflyttning, konstateras det i en utredning som har gjorts vid VATT.

Veckoseminarium

13 december 2018

Matti Mitrunen (IIES, Stockholm University)

Lasting Impact of the Finnish War Reparations

kl. 10.30-11.30