PRESSMEDDELAND 29.6.2018

Svårt att tillämpa incitamentsystem i styrningen av den kommunala ekonomin

Svårt att tillämpa incitamentsystem i styrningen av den kommunala ekonomin

Kommunernas förmåga att klara av tjänsteproduktionen ska mätas med indikatorer som täcker kommunernas verksamhet på ett så övergripande sätt som möjligt. Incitamenten för kommuner ska inte basera sig på metoder för produktivitets- och effektivitetsbedömning, utan i stället på konkurrens mellan kommunerna. Detta innebär exempelvis att kommuner belönas för nettoflyttning, konstateras det i en utredning som har gjorts vid VATT.

Veckoseminarium

14 februari 2019

Hyejin Ku (University College London)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

31 januari 2019

Matti Sarvimäki (Aalto-yliopisto & VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

24 januari 2019

Luigi Siciliani (University of York)

Paying for Efficiency: Incentivising Same-Day Discharges in the English NHS

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

17 januari 2019

Matti Liski (Aalto-universitet)

Footloose and regulation-free! A mechanism for global commons and mobile firms

kl. 10.30-11.30