BLOG 20.5.2021

Bränsleskatten i Finland är inte särskilt riktad mot låginkomsttagarna

Bränsleskatten i Finland är inte särskilt riktad mot låginkomsttagarna

Utsläppsminskningsmålen för vägtrafiken kommer knappast att uppnås, om priset på körning inte stiger även för bensin- och dieseldrivna personbilar. Bränslebeskattningen är ett effektivt sätt att minska utsläppen, och den riktas inte särskilt mot låginkomsttagarna. Återvinning av skatteinkomsterna till hushållen är ett sätt att jämna ut fördelningen av skattebördan mellan hushållen och främja acceptabiliteten av bränslebeskattningen.

PRESSMEDDELAND 17.5.2021

Översikt: Åtgärderna mot diskriminering vid rekrytering fungerar inte – mer forskning behövs om effektiva verktyg

Översikt: Åtgärderna mot diskriminering vid rekrytering fungerar inte – mer forskning behövs om effektiva verktyg

I Finland och många andra länder är diskriminering vid rekrytering förbjudet i lag. Trots förbuden är fenomenet vanligt på arbetsmarknaden. En översikt som publicerades den 14 maj går igenom studier som bevisat att diskriminering förekommit i rekryteringsprocesser. I översikten granskas utifrån forskningslitteraturen diskrimineringens karaktär och utbreddhet samt hur väl bekämpningsåtgärderna fungerar.