PRESSMEDDELAND 27.6.2019

Forskare: Mer information om företagsstöd genom fältförsök

Forskare: Mer information om företagsstöd genom fältförsök

I Finland betalas det årligen ut företagsstöd, inklusive skatteutgifter, till ett belopp av cirka fyra miljarder euro. I fråga om de flesta stödformer finns det emellertid inte tillförlitlig information om vilka effekter stöden har. Specialforskare Elias Einiö från Statens ekonomiska forskningscentral VATT och professor Ari Hyytinen från Hanken föreslår i sin färska rapport att randomiserade kontrollerade studier integreras i arbetet för att utveckla företagsstödssystemet.

NYHETER 29.4.2019

Forskargrupp utredde hur företagsstöd påverkar konkurrenskraften

Forskargrupp utredde hur företagsstöd påverkar konkurrenskraften

Forskare vid Näringslivets forskningsinstitut och Statens ekonomiska forskningscentral har utrett vilken inverkan företagsstöd har på Finlands konkurrenskraft. Undersökningen, som offentliggjordes den 29 april, visar att det finns både goda sidor och rum för förbättring i prioriteringarna för företagsstöd. Resultaten stöder framför allt den slutsatsen att energiskatteåterbäringar inte har förbättrat företagens ekonomiska resultat och energieffektivitet eller sysselsättningen i företagen. Den skärpta beskattningen av fossila bränslen och användningen av vita certifikat har främjat produktionen av gröna innovationer.

NYHETER 26.4.2019

Utredning: Förändringstryck på beskattningen på grund av klimatpolitiken, ny teknik och den internationella bolagsskattekonkurrensen

Utredning: Förändringstryck på beskattningen på grund av klimatpolitiken, ny teknik och den internationella bolagsskattekonkurrensen

En harmoniserad skattenivå för alla växthusgasutsläpp uppmuntrar att minska utsläppen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, bedöms det i en utredning av Näringslivets forskningsinstitut och Statens ekonomiska forskningscentral. Ändringsbehoven i fråga om beskattningen är inte enbart en följd av klimatpolitiken. Också globaliseringen, den åldrande befolkningen, den snabba tekniska utvecklingen inom AI och robotik samt den digitala affärsverksamhetens och plattformsekonomins frammarsch skapar förändringstryck.

PRESSMEDDELAND 11.4.2019

Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Undersökning: Offentliga upphandlingar lockar inte företagen

Offentliga upphandlingar konkurrensutsätts för att offentliga medel ska kunna användas så effektivt som möjligt. I dagens läge verkar det som om detta mål inte uppnås. Enligt en ny undersökning av Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Aalto-universitetet beror detta på att äkta konkurrens i praktiken inte förekommer. Över hälften av konkurrensutsättningarna får endast mellan 0 och 2 anbud.

NYHETER 19.3.2019

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner

Undersökning: En fjärdedel av de hushåll som får grundläggande utkomststöd är utan primära förmåner

Unga och arbetslösa utgör de största grupperna som får grundläggande utkomststöd. Boende orsakar närmare hälften av utgifterna för de hushåll som får grundläggande utkomststöd. Detta framgår av en undersökning som publicerades den 19 mars. Folkpensionsanstalten, Statens ekonomiska forskningscentral VATT och Helsingfors universitet har gjort undersökningen inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet.

Veckoseminarium

05 december 2019

Nelli Valmari (Etla)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

28 november 2019

Otto Toivanen (Aalto-universitetet)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

21 november 2019

Helena Holmlund (IFAU)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

14 november 2019

Stefano Lombardi (VATT)

TBA

kl. 10.30-11.30

Veckoseminarium

24 oktober 2019

Tuomas Matikka (VATT)

Once or Twice a Month? The Impact of Payment Frequency on Consumption Patterns

kl. 10.30-11.30