Mikael Collan, överdirektör för VATT från början av 2021, ansvarar för att leda och utveckla forskningsinstitutet. 

År 2004 disputerade han till doktor i ekonomi vid Åbo Akademi. Under 2004–2011 arbetade han bland annat med olika forsknings- och undervisningsuppgifter vid Åbo Akademi, Åbo universitet och Åbo yrkeshögskola. Han kommer till VATT från LUT-universitetet i Villmanstrand där han är professor i strategisk finansiering.