Beskattning och reglering av företagsverksamhet

På VATT forskar vi i företagsbeskattning, näringslivspolitik, innovationspolitik och näringslivsstöd samt i globaliseringens påverkan på Finlands ekonomiska strukturer.

I många av våra forskningsprojekt om företagsbeskattningen utvärderar vi verkställda eller eventuellt förestående skattereformers inverkan på företagens och företagarnas beteende. Den näringslivspolitiska forskningen fokuserar på bedömning av forsknings- och utvecklingsstödens effektivitet. I fråga om global ekonomi undersöker vi den ekonomiska integrationens och ökande handelns konsekvenser för Finlands ekonomi och arbetsmarknaden.

Våra aktuella forskningsprojekt fokuserar bland annat på

  • mervärdesbeskattningen: vi studerar den nedre moms-gränsens inverkan på företags beteende samt ändrade momssatsers inverkan på företagen inom servicesektorn, inklusive priserna och efterfrågan på deras produkter
  • den dolda ekonomins mekanismer samt skatteplaneringsfrågor
  • arbetsmarknadseffekterna på individnivå av ekonomisk integration och ökande handel i Finland
  • effekterna av tjänsteexport och -import på Finlands ekonomi.

Vi har samlat våra viktigaste forskningsrön om internationell bolagsbeskattning på en och samma sida.