Urval för försök med tvåårig förskola

Tidpunkt för projektet : 2020 - 2022

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. I försöket deltar uppskattningsvis totalt 10 000 barn som är födda 2016 eller 2017.

tyttö

I projektet genomförs urvalet för försöket med tvåårig förskola 2021-2022, med andra ord väljs en population av barn som deltar i försöket med förskoleenheter som tillhandahåller tvåårig förskoleundervisning (försöksgrupp) och en motsvarande grupp barn som deltar i förskoleundervisning i enheter som tillhandahåller traditionell ettårig förskoleundervisning (kontrollgrupp). Urvalet är randomiserat för att det vid analysen av försökets konsekvenser ska vara möjligt att komma fram till en kausal slutledning som rensats på eventuella andra faktorers inverkan på de utfall som är föremål för studien.

Ansvarig forskare: Oskari Harjunen, [email protected], +358 50 327 5108

Oskari Harjunen Arbetsmarknad och utbildningOskari HarjunenUndervisnings- och kulturministerietUtbildning