Kaksivuotisen esiopetuskokeilun otantatyö

Hankkeen ajankohta : 2020 - 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.

tyttö

Työssä tehdään vuosina 2021-2022 toteutettavan kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun otanta, eli valitaan ne lapset, jotka osallistuvat kaksivuotista esiopetusta tarjoavien esiopetusyksiköiden kokeiluun (koeryhmä) sekä samankaltainen ryhmä lapsia, jotka osallistuvat perinteiseen yksivuotista esiopetusta tarjoavien yksiköiden esiopetukseen (vertailuryhmä). Otanta tehdään satunnaistetusti, jotta kokeilun vaikutusten arvioinneissa päästään kiinni kausaalipäätelmään, josta on puhdistettu muiden mahdollisten tekijöiden vaikutukset kiinnostuksen kohteena oleviin tulemiin.

Vastuututkija: Oskari Harjunen, [email protected], +358 50 327 5108

Oskari Harjunen KoulutusOpetus- ja kulttuuriministeriöOskari HarjunenTyömarkkinat ja koulutus