Bedömning av effekterna av taxireformen

Tidpunkt för projektet : 2020 - 2023

Syftet med denna undersökning är att bedöma effekterna av den taxireform som trädde i kraft i Finland 1.7.2018 på skatteintäkterna, konsumentpriserna, efterfrågan på taxiresor och marknadens funktion i allmänhet.

Taxibilar

Forskningsuppställningen grundar sig på en jämförelse av taxibranschen och bussbranschen före och efter reformen. Syftet med undersökningen är att ge en heltäckande och tillförlitlig översikt över taxireformens effekter, och utöver dessa även att undersöka antalet trafikförseelser och andra brott inom taxisektorn före och efter reformen. 

Partner: Tampere universitet

Ansvarig forskare: Jarkko Harju, [email protected], +358 295 519 410

Jarkko Harju BeskattningJarkko HarjuNäringspolitikSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelning