Taksiuudistuksen vaikutusten arviointi

Hankkeen ajankohta : 2020 - 2023

Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida Suomessa 1.7.2018 toteutetun taksiuudistuksen vaikutuksia verotuottoihin, kuluttajahintoihin, taksimatkojen kysyntään ja yleisesti markkinoiden toimintaan.

Takseja

Tutkimusasetelma perustuu taksialan ja linja-autoautoalan vertailuun ennen ja jälkeen uudistuksen. Tutkimuksessa pyritään muodostamaan kattava ja luotettava kokonaiskuva taksiuudistuksen vaikutuksista, ja tarkastellaan edellä mainittujen vaikutusten lisäksi myös liikennerikkomusten ja muiden rikosten määrää taksialalla ennen ja jälkeen uudistuksen. 
 

Yhteistyökumppani: Tampereen yliopisto

Vastuututkija: Jarkko Harju, [email protected], +358 295 519 410

Jarkko Harju ElinkeinopolitiikkaJarkko HarjuSosiaaliturva, verotus ja tulonjakoVerotus