Rådgivande kommittén fungerar som överdirektörens stöd och bollplank för den strategiska utvecklingen av VATT

VATT:s rådgivande kommitté 2022–2024

Otto Toivanen professor, Aalto-universitetet (kommittés ordförande)
Panu Poutvaara professor, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
Ritva Reinikka, arbetslivsprofessor, Aalto-universitet och HGSE
Suvi-Anne Siimes, verkställande direktör, Arbetspensionsförsäkrarna TELA
Markus Sovala, generaldirektör, Statistikcentralen
budgetchef, Finansministeriet

Till rådgivande kommittén hör även överdirektör Mikael Collan och forskare Ilpo Kauppinen som personalrepresentant. Ledande forskare Kari Hämäläinen är sekreterare.

Otto Toivanen är professor i ekonomi vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien samt vid Aalto-universitetet i Helsingfors. Han har tidigare varit professor och direktör på HECER samt direktör för det nationella fortbildningsprogrammet för nationalekonomi. Vidare har han varit gästforskare vid MIT och University of California (Berkeley). Han doktorerade i ekonomi vid University of Warwick 1995. I sin forskning fokuserar han på innovations- och konkurrensekonomi. Han har bland annat studerat hur företag beviljar FoU-understöd och understödets effekter, hur utbildningen inverkar på en eventuell uppfinnarkarriär, hur uppfinningar inverkar företags inkomster och hur företag går in på en viss bransch.

Panu Poutvaara är professor i nationalekonomi vid Münchens universitet och forskningsdirektör på Ifo-institutet sedan 2010. Han har tidigare varit professor i offentlig ekonomi vid Helsingfors universitet (femårigt mandat 2006–2010) och gästforskare vid Harvarduniversitetet. Poutvaara hör till forskarnätverken vid CESifo, IZA och University College London/CReAM. Hans forskningsområden är offentlig ekonomi, politisk ekonomi och internationell migration. Han har forskat i bland annat arbetskraftsmigrationens inverkan på offentliga och privata stimulansåtgärder för utbildning, väljarnas reaktioner på vallöften och den verkställda politiken, och utvandrarurval.

Ekonomie doktor Ritva Reinikka arbetar som arbetslivsprofessor i utvecklingsekonomi vid Aalto-universitetets handelshögskola och Helsinki Graduate School of Economics. Reinikka hör till vårt lands ledande forskare och experter inom utvecklingspolitik. Hennes karriär har lett henne från utrikesministeriet först till akademisk forskning och därefter till en expertroll inom Världsbanken. Reinikka arbetade inom Världsbanken i 20 år som bland annat forskningschef, landschef i Sydafrika samt direktör för ekonomisk och mänsklig utveckling i Afrika och Mellanöstern. Under de senaste åren har Reinikka bland annat gjort en oberoende bedömning av resultaten av och effektiviteten hos Finlands utvecklingssamarbete (2015) och en utredning av Finlands roll i lösandet av den globala inlärningskrisen (2018).