Neuvottelukunta toimii ylijohtajan tukena ja haastajana VATT:n strategisessa kehittämisessä

Vasemmalta oikealle: Laura Hartman, Risto Murto, Marjo Bruun, Otto Toivanen, Panu Poutvaara ja Tuulia Hakola-Uusitalo.

Vasemmalta oikealle: Laura Hartman, Risto Murto, Marjo Bruun, Otto Toivanen, Panu Poutvaara, Tuulia Hakola-Uusitalo.

VATT:n neuvottelukuntaan 2019-2021 kuuluvat:

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus
finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo, valtiovarainministeriö
kansantaloustieteen dosentti, Laura Hartman, Uppsala universitet
toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
professori Panu Poutvaara, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Anni Huhtala ja VATT:n henkilöstön edustajana tutkija Ilpo Kauppinen.

Otto Toivanen on taloustieteen professori Belgian Katholieke Universiteit Leuvenissa sekä Aalto-yliopistossa Helsingissä. Sitä ennen hän toimi professorina ja johtajana HECER:ssä sekä Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (Kava) johtajana. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana MIT:ssa ja Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Hän on väitellyt taloustieteestä Warwickin yliopistosta vuonna 1995. Toivasen tutkimus keskittyy innovaatioiden ja kilpailun taloustieteeseen. Hän on tutkinut muun muassa yritysten tutkimus- ja kehitystukien myöntämistä ja niiden vaikutusta, koulutuksen vaikutusta keksijäksi päätymisessä, keksimisen tulovaikutuksia ja yritysten alalletulopäätöksiä.

Marjo Bruun on toiminut Tilastokeskuksen pääjohtajana vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan agronomi. Tilastokeskukseen Bruun siirtyi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylijohtajan tehtävästä, jota hän hoiti vuodesta 2007. Ennen sitä hän työskenteli Tikessä tilastoryhmän johtajana sekä asiantuntija- ja konsultointitehtävissä yksityisellä sektorilla. Bruun on YK:n Euroopan talouskomission alaisen Euroopan tilastokonferenssin hallituksen jäsen. Hän on toiminut aktiivisesti myös tilastotoimen kansainvälisissä modernisointihankkeissa. Hänen pääjohtajakaudellaan Tilastokeskus on kehittänyt merkittävästi tutkijoille tarjottavia palveluita.

Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo on ollut vuodesta 2007 alkaen valtiovarainministeriön rakenneyksikön päällikkö. Aiemmin hän työskenteli muun muassa Eläketurvakeskuksessa, Mannheimin ikääntymisen taloudellisessa tutkimusinstituutissa, Uppsalan yliopistossa, VATT:ssa, Maailmanpankissa ja Chilen yliopistossa. Hakola-Uusitalon johtaman yksikön tehtävänä on välittää tutkimustietoa talouspoliittiseen päätöksentekoon ja kommunikoida päätöksenteon tietotarpeita tutkijayhteisölle. Hakola-Uusitalo on valtion tutkimus-, ennakointi- ja arviointiryhmän (TEA) jäsen. EU-yhteistyötä Hakola-Uusitalo rakentaa Euroopan talouspoliittisen komitean euroryhmän puheenjohtajana.

Laura Hartman on Försäkringskassanin - Ruotsin Kelan - analyysi- ja ennusteosaston johtaja. Hän on väitellyt Uppsalan yliopistosta, jonka kansantalouden dosentti hän nykyään on. Hartmanilla on liki 20 vuoden kokemus hyvinvointipoliittisten kysymysten tutkimuksesta. Johtotehtävissä hän on toiminut IFAU:ssa (Työmarkkina- ja koulutuspoliittinen arviointi-instituutti), Statskontoretissa (Ruotsin Valtiokonttori), SNS:ssä (Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan opintoliitosta) ja Försäkringskassanissa. Hartman on Ruotsin Kommissionen för Jämlik Hälsanin (Tasa-arvoisen terveyden komission) jäsen, ja on aiemmin ollut mukana mm. Finanspolitiska rådetissa (Finanssipoliittisessa neuvostossa).

KTT Risto Murto on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja. Sitä ennen hän oli Opstock Oy:n toimitusjohtajana ja tutkimusjohtajana sekä Erik Selin Oy:n tutkimuspäällikkönä. Lisäksi hän on toiminut Suomen Pankin ekonomistina ja tutkijana Etlassa. Kansantaloustieteen tohtoriksi hän väitteli Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1997. Hänellä on laaja-alainen kokemus ja vahva osaaminen kansainvälisessä taloudessa sekä eläkeyhtiön varallisuudenhoidon johtamisessa. Risto Murrolla on useita hallituksen jäsenyyksiä, muun muassa Wärtsilä Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä ja Oulun yliopistossa.

Panu Poutvaara on toiminut Münchenin yliopiston kansantaloustieteen professorina ja Ifo-instituutin tutkimusjohtajana vuodesta 2010. Sitä ennen hän on ollut Helsingin yliopiston julkistalouden professorina (viisivuotiskausi 2006-2010) sekä vierailevana tutkijana Harvardissa. Poutvaara kuuluu CESifo:n, IZA:n ja University College Londonissa sijaitsevan CReAM:in tutkijaverkostoihin. Poutvaaran tutkimusteemat ovat julkinen talous, poliittinen taloustiede ja kansainvälinen muuttoliike. Hän on tutkinut mm. työvoiman liikkuvuuden vaikutuksia julkisiin ja yksityisiin kannustimiin investoida koulutukseen, äänestäjien reagoimista vaalilupauksiin ja toteutettuun politiikkaan, ja maastamuuttajien valikoitumista.