Neuvottelukunta toimii ylijohtajan tukena ja haastajana VATT:n strategisessa kehittämisessä

Vasemmalta oikealle: Laura Hartman, Risto Murto, Marjo Bruun, Otto Toivanen, Panu Poutvaara ja Tuulia Hakola-Uusitalo.

Vasemmalta oikealle: Laura Hartman (Hartmanin tilalla neuvottelukunnassa vuoden 2020 alusta Ritva Reinikka), Risto Murto, Marjo Bruun, Otto Toivanen, Panu Poutvaara, Tuulia Hakola-Uusitalo.

VATT:n neuvottelukuntaan 2019-2021 kuuluvat:

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
pääjohtaja Marjo Bruun, Tilastokeskus
finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo, valtiovarainministeriö, virkavapaalla 1.5.2019-30.4.2024
toimitusjohtaja Risto Murto, Varma
professori Panu Poutvaara, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
työelämäprofessori Ritva Reinikka, Aalto-yliopisto ja HGSE
osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, valtiovarainministeriö

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Mikael Collan ja VATT:n henkilöstön edustajana tutkija Ilpo Kauppinen.

Otto Toivanen on taloustieteen professori Belgian Katholieke Universiteit Leuvenissa sekä Aalto-yliopistossa Helsingissä. Sitä ennen hän toimi professorina ja johtajana HECER:ssä sekä Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (Kava) johtajana. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana MIT:ssa ja Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Hän on väitellyt taloustieteestä Warwickin yliopistosta vuonna 1995. Toivasen tutkimus keskittyy innovaatioiden ja kilpailun taloustieteeseen. Hän on tutkinut muun muassa yritysten tutkimus- ja kehitystukien myöntämistä ja niiden vaikutusta, koulutuksen vaikutusta keksijäksi päätymisessä, keksimisen tulovaikutuksia ja yritysten alalletulopäätöksiä.

Marjo Bruun on toiminut Tilastokeskuksen pääjohtajana vuodesta 2012. Hän on koulutukseltaan agronomi. Tilastokeskukseen Bruun siirtyi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) ylijohtajan tehtävästä, jota hän hoiti vuodesta 2007. Ennen sitä hän työskenteli Tikessä tilastoryhmän johtajana sekä asiantuntija- ja konsultointitehtävissä yksityisellä sektorilla. Bruun on YK:n Euroopan talouskomission alaisen Euroopan tilastokonferenssin hallituksen jäsen. Hän on toiminut aktiivisesti myös tilastotoimen kansainvälisissä modernisointihankkeissa. Hänen pääjohtajakaudellaan Tilastokeskus on kehittänyt merkittävästi tutkijoille tarjottavia palveluita.

Tuulia Hakola-Uusitalo on ollut vuodesta 2007 alkaen valtiovarainministeriön rakenneyksikön päällikkö. Aiemmin hän työskenteli muun muassa Eläketurvakeskuksessa, Mannheimin ikääntymisen taloudellisessa tutkimusinstituutissa, Uppsalan yliopistossa, VATT:ssa, Maailmanpankissa ja Chilen yliopistossa. Hakola-Uusitalon johtaman yksikön tehtävänä on välittää tutkimustietoa talouspoliittiseen päätöksentekoon ja kommunikoida päätöksenteon tietotarpeita tutkijayhteisölle. Hakola-Uusitalo on valtion tutkimus-, ennakointi- ja arviointiryhmän (TEA) jäsen. EU-yhteistyötä Hakola-Uusitalo rakentaa Euroopan talouspoliittisen komitean euroryhmän puheenjohtajana.

KTT Risto Murto on Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja. Sitä ennen hän oli Opstock Oy:n toimitusjohtajana ja tutkimusjohtajana sekä Erik Selin Oy:n tutkimuspäällikkönä. Lisäksi hän on toiminut Suomen Pankin ekonomistina ja tutkijana Etlassa. Kansantaloustieteen tohtoriksi hän väitteli Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 1997. Hänellä on laaja-alainen kokemus ja vahva osaaminen kansainvälisessä taloudessa sekä eläkeyhtiön varallisuudenhoidon johtamisessa. Risto Murrolla on useita hallituksen jäsenyyksiä, muun muassa Wärtsilä Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä ja Oulun yliopistossa.

Panu Poutvaara on toiminut Münchenin yliopiston kansantaloustieteen professorina ja Ifo-instituutin tutkimusjohtajana vuodesta 2010. Sitä ennen hän on ollut Helsingin yliopiston julkistalouden professorina (viisivuotiskausi 2006-2010) sekä vierailevana tutkijana Harvardissa. Poutvaara kuuluu CESifo:n, IZA:n ja University College Londonissa sijaitsevan CReAM:in tutkijaverkostoihin. Poutvaaran tutkimusteemat ovat julkinen talous, poliittinen taloustiede ja kansainvälinen muuttoliike. Hän on tutkinut mm. työvoiman liikkuvuuden vaikutuksia julkisiin ja yksityisiin kannustimiin investoida koulutukseen, äänestäjien reagoimista vaalilupauksiin ja toteutettuun politiikkaan, ja maastamuuttajien valikoitumista.

Taloustieteen tohtori Ritva Reinikka toimii kehitystaloustieteen työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Helsinki Graduate School of Economicsissa. Reinikka on maamme johtavia kehityspolitiikan tutkijoita ja asiantuntijoita. Hänen uransa on kulkenut ulkoministeriöstä ensin akateemiseen tutkimukseen ja sen jälkeen Maailmanpankin asiantuntijaksi. Maailmanpankissa Reinikka työskenteli 20 vuoden ajan mm. tutkimuspäällikkönä, maajohtajana Etelä-Afrikassa sekä taloudellisen ja inhimillisen kehityksen johtajana Afrikassa ja Lähi-Idässä. Viime vuosina Reinikka on muun muassa ollut tekemässä riippumatonta arviota Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta (2015) sekä selvitystä Suomen roolista globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa (2018).

Sami Yläoutinen on toiminut vuodesta 2019 alkaen valtiovarainministeriön budjettiosaston osastopäällikkönä. Yläoutinen siirtyi budjettipäälliköksi valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattorin tehtävästä, jota hän hoiti vuodesta 2015. Yläoutinen on työskennellyt valtiovarainministeriössä eri tehtävissä vuodesta 1999 lukien, muun muassa vakausyksikön päällikkönä kansantalousosastolla 2007-2011. Vuosina 2011-2014 Yläoutinen työskenteli neuvonantajana Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) finanssipolitiikan osastolla Washingtonissa. Yläoutinen väitteli kauppatieteen tohtoriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2005. Budjettipäällikkö Sami Yläoutinen on nimitetty 1.9.2019 alkaen VATT:n neuvottelukunnan jäseneksi Tuulia Hakola-Uusitalon virkavapaan ajaksi neuvottelukunnan käynnissä olevalle toimikaudelle.