Neuvottelukunta toimii ylijohtajan tukena ja haastajana VATT:n strategisessa kehittämisessä

VATT:n neuvottelukuntaan 2022-2024 kuuluvat:

professori Otto Toivanen, Aalto-yliopisto (neuvottelukunnan puheenjohtaja)
professori Panu Poutvaara, Ludwig-Maximilians-Universität München, Leiter des ifoZentrums für Internationalen Institutionenvergleich und Migrationsforschung
työelämäprofessori Ritva Reinikka, Aalto-yliopisto ja HGSE
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat TELA
pääjohtaja Markus Sovala, Tilastokeskus
budjettipäällikkö, valtiovarainministeriö

Neuvottelukuntaan kuuluvat myös ylijohtaja Mikael Collan ja VATT:n henkilöstön edustajana tutkija Ilpo Kauppinen. Sihteerinä toimii johtava tutkija Kari Hämäläinen.

Otto Toivanen on taloustieteen professori Belgian Katholieke Universiteit Leuvenissa sekä Aalto-yliopistossa Helsingissä. Sitä ennen hän toimi professorina ja johtajana HECER:ssä sekä Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (Kava) johtajana. Lisäksi hän on toiminut vierailevana tutkijana MIT:ssa ja Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä. Hän on väitellyt taloustieteestä Warwickin yliopistosta vuonna 1995. Toivasen tutkimus keskittyy innovaatioiden ja kilpailun taloustieteeseen. Hän on tutkinut muun muassa yritysten tutkimus- ja kehitystukien myöntämistä ja niiden vaikutusta, koulutuksen vaikutusta keksijäksi päätymisessä, keksimisen tulovaikutuksia ja yritysten alalletulopäätöksiä.

Panu Poutvaara on toiminut Münchenin yliopiston kansantaloustieteen professorina ja Ifo-instituutin tutkimusjohtajana vuodesta 2010. Sitä ennen hän on ollut Helsingin yliopiston julkistalouden professorina (viisivuotiskausi 2006-2010) sekä vierailevana tutkijana Harvardissa. Poutvaara kuuluu CESifo:n, IZA:n ja University College Londonissa sijaitsevan CReAM:in tutkijaverkostoihin. Poutvaaran tutkimusteemat ovat julkinen talous, poliittinen taloustiede ja kansainvälinen muuttoliike. Hän on tutkinut mm. työvoiman liikkuvuuden vaikutuksia julkisiin ja yksityisiin kannustimiin investoida koulutukseen, äänestäjien reagoimista vaalilupauksiin ja toteutettuun politiikkaan, ja maastamuuttajien valikoitumista.

Taloustieteen tohtori Ritva Reinikka toimii kehitystaloustieteen työelämäprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja Helsinki Graduate School of Economicsissa. Reinikka on maamme johtavia kehityspolitiikan tutkijoita ja asiantuntijoita. Hänen uransa on kulkenut ulkoministeriöstä ensin akateemiseen tutkimukseen ja sen jälkeen Maailmanpankin asiantuntijaksi. Maailmanpankissa Reinikka työskenteli 20 vuoden ajan mm. tutkimuspäällikkönä, maajohtajana Etelä-Afrikassa sekä taloudellisen ja inhimillisen kehityksen johtajana Afrikassa ja Lähi-Idässä. Viime vuosina Reinikka on muun muassa ollut tekemässä riippumatonta arviota Suomen kehitysyhteistyön tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta (2015) sekä selvitystä Suomen roolista globaalin oppimisen kriisin ratkaisemisessa (2018).