LUOVA: inlärningsresultaten och effektiviteten i gymnasierna

Tidpunkt för projektet : 2012 - 2023

I projektet undersöks bland annat effekterna av de s.k. elitgymnasierna på kort och lång sikt samt skillnaderna i effektivitet mellan de olika typerna av gymnasier.

Lukio

Gymnasiernas skillnader i inlärningsresultat har fått stor uppmärksamhet i media. I detta projekt undersöks variationerna i inlärningsresultat i flera olika studier som delvis använder samma material: Studentinskrivningarnas resultat för åren 1990–2015 samt uppgifterna i registret över gemensamma antagningar för åren 1988–2015. Dessutom utnyttjar projektet Statistikcentralens FOLK-uppgifter samt studie- och examensregisteruppgifter.

Partner: Aalto-universitetet, Labore

Ansvarig forskare: Mika Kortelainen, [email protected], +358 295 519 421

Mika Kortelainen Mika KortelainenOffentliga tjänster och lokal offentlig ekonomiUtbildning