Ekonomiska och sociala konsekvenser av domstolsbeslut

Tidpunkt för projektet : 2018 - 2023

Projektet studerar de sociala och ekonomiska konsekvenserna av domstolsbeslut för familjer.

I studien kombineras flera olika register, vilket gör det möjligt att följa utfallen för barn och föräldrar över tid. I studien används information om domstolsbeslut och dessutom utnyttjas det faktum att domarna utses slumpmässigt. Syftet är att få fram svar på följande tre frågor: 1) Hur korrelerar avgörandena i vårdnadstvister med de senare utfallen för barnen och föräldrarna? 2) Vilken inverkan har beslut om omhändertagande av barn på barnen och föräldrarna? 3) På vilket sätt inverkar fängelsestraff på familjernas välbefinnande?
 

Forskningen finansieras av: Finlands Akademi

Samarbetspartner: LSE, Aalto-universitetet

Ansvarig forskare: Kristiina Huttunen, [email protected], +358 295 519 423

Andrés Barrios FernándezKristiina Huttunen Finlands AkademiInkomstfördelning och ojämlikhetKristiina HuttunenSocial trygghet, beskattning och inkomstfördelning